İkinci Genel Kurul Toplantısının Son Tebliği

İkinci Genel Kurul Toplantısının Son Tebliği
Bismillahirrahmanirrahim
 
Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı
İkinci Genel Kurul Toplantısının Son Tebliği
İstanbul, 29-30 Haziran 2018
 
 
Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı Genel Kurulu 29 ve 30 Haziran tarihlerinde  ikinci toplantısını “Kudüs başkentimiz ve dönüşümüz yürüyüşümüz” sloganı ile İstanbul’da düzenledi. Toplantının açılışını Genel Kurul Başkanı Dr. Salman Abu Sitta gerçekleştirdi. Komisyon, Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı’nın ilk toplantıdan bu yana gerçekleştirdiği 15 aylık çalışmalarını değerlendirerek, halkımızın tarihinden önemli noktalara ve Filistin davasına değindi. Genel Kurul, konferansın başlangıcından bu yana yürüttüğü faaliyet ve etkinlikleri,  Balfour ve Nakba'nın 70. yıldönümü ve Kudüs ile ilgili gelişmeler ile birlikte Büyük Dönüş ve tutsakların grevlerini değerlendirdi.
 
Genel Kurul toplantı gündemindeki hususları gözden geçirerek, yeni üyelerin Komisyona katılımını onayladı. Konferansın dünyanın dört bir yanındaki Filistinliler arasındaki yaygınlığını artırmak için konferansın birkaç ülkede kayıt işlemlerinin tamamlanmasını onayladı. Komisyon genel sekreterlik raporunu, mali raporu, tüzüğü ve stratejik planı onayladı. Genel Kurul üyelerinin gelecek projelerini değerlendirerek ilgili komitelere yönlendirildi.
Genel Kurul toplantısı bitiminde şu sonuca varılmıştır:
 
 • Komisyon, konferansın sabit duruşu ile ilgili referans dokümanı olarak Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı’nın kuruluş bildirisine olan bağlılığını yenilemiştir.
 • Komisyon, Gazze Şeridinden işgal altındaki topraklarımıza açılan büyük vatanseverlik yürüyüşlerine, haklarını geri almak için bu yürüyüşlerde kararlılıkla ve ısrarla gösteren vatansever halkımıza ve  kitle ruhuyla destan çizen insanımıza övgüler yağdırmaktadır. 1948'de ve Ürdün, Lübnan ve diğer bölgelerdeki sınırlarından işgal edilen Filistin topraklarından ve Batı Şeria’dan başlatılan, işgal altındaki topraklarımıza açılan büyük vatanseverlik yürüyüşlerini ve dünyanın dört bir yanındaki destek faaliyetlerini desteklemektedir ve bunlara övgüler yağdırmaktadır.
 • Komisyon, işgal altındaki Filistin halkımızın kitlelerine ve işgal karşısındaki birbirini takip eden ayaklanmalarına övgüde bulunmaktadır. Elektronik kapılara karşı verilen mücadele, işgal kuvvetinin kırılmasında ve Filistinlilerin hakkının geri alınmasında halk ayaklanması yönteminin önemini kanıtlamaktadır. Komisyon elektronik kapı mücadelesinde Kudüs'teki halkımızın zaferini destekler.
 • Komisyon, işgal altındaki topraklardaki halkımızın kararlılığına ve cesur direnişine verilen desteği güçlendirmenin ve işgal kuvvetleri ile yapılan utanç verici güvenlik koalisyonunu durdurmanın önemini vurgulamaktadır.
 • Komisyon, Amerikan Devlet Başkanının, Kudüs'ün Siyonist varlığın başkenti olarak ilan edilmesiyle başlayan ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen anlaşma ile ilgili uluslararası ve bölgesel gelişmeler ABD Büyükelçiliğinin taşınmasını ve bizim davamıza yönelik artan saldırıları takip eder. Filistin davasının, bu yeni projeyi reddettiğini teyit etmekte ve bundan dolayı çeşitli alanlarda ortaya çıkacak tehdit ve tehlikelere karşı uyarmaktadır. Komisyon, halkımızın ve milletimizin güçlerini harekete geçirebilecek ve bu planı engelleyebilecek kudrette olduklarına dair güvenini ifade etmektedir.
 • Komisyon, Kudüs meselesi ile ilgili Trump’ın kararı karşısında dünya çapında ve Arap ve uluslararası camiadaki halk hareketini takdir eder ve bu hareketi devam ettirmenin önemini vurgular ve Amerikan ve Siyonistlerin gittikçe artan izolasyonuna sonuç verecek gelişmeleri desteklemektedir.
 • Komisyon, Siyonistler ile çeşitli biçimlerinde hızlandırılmış normalleşmeyi reddetmekte ve Arap kitlelerinin, ne olursa olsun, yayın çevrelerine baskı yapılmasını ve Filistin davasına bağlılıktan uzaklaşanlara karşı mücadele edilmesini talep etmektedir. Bu aynı zamanda ülkelerin ve halkların çıkarlarına ve ulusal güvenliklerine karşı risk ve zararı beraberinde getirmektedir. Komisyon,  Filistin'e yönelik tüm çabalara vurgu yaparak, her türlü kuvvetin birleşiminden emin olmak amacıyla Filistin davasını Arap bölgesindeki iç ve mezhep çatışmalardan uzak tutmaya davet etmektedir.
 • Komisyon, Filistinlilerin yurtdışındaki ulusal rolünü ve Filistin’in siyasal kararlarına katılma görevinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, seçim için demokratik ve adil seçimler yoluyla tüm Filistinlilerin meşru temsilcisi olarak yeniden yapılandırılmasına dayanması gerektiğini vurgulamaktadır. Yeni bir Ulusal Konseyin seçilmesi, Oslo anlaşması ve Filistin halkının haklarına zarar veren mirasının tasfiyesi bağlamında Genel Kurul, Siyonist işgalinin ateşi altındaki Ramallah şehrinde eksik temsil ve meşruiyet ile düzenlenen Ulusal Konsey’in son toplantısını değerlendirmektedir. Komisyon ayrıca, mevcut siyasi faydaları karşılamak için, birleşik Filistin liderlik çerçevesinin aktivasyonu da dahil olmak üzere, Filistin ulusal diyalogundan çıkan kararların yeniden etkinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
 • Komisyon, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın üzerindeki her türlü kuşatmanın kaldırılmasını, Ramallah’taki siyasi yaptırım ve cezaların durdurulmasını ve Filistinli kitlelerin ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların kınanmasını talep etmektedir.
 • Komisyon, ırk ayrımcılığına ve apartheid rejimine karşı küresel bir koalisyon kurulması çağrısını desteklediğini ve Siyonist varlığın suçlarını uluslararası düzeyde açığa çıkarmaya yönelik çabaların artırılmasını ve Siyonist savaş suçlularının uluslararası mahkemeye sevk edilmesini desteklemektedir. Bu alandaki tüm girişimleri, çabaları ve hareketleri destekleme çağrısında bulunarak, tüm dostane ülkelerin uluslararası hukuka uymalarını ve Siyonistlerin var olduğu her yerde onlar ile olan ilişkilerini derhal kesmelerini talep etmektedir.
 • Komisyon, UNRWA ajansının hedef alınarak zayıflatılması ile Filistinli mültecilere olan etkilerinin ve bunun sonucunda Filistin halkının çektiği acının artmasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmaktadır. Komisyon, ajansın, halkımız topraklarına ve terkedilmiş evlerine geri dönene kadar halkımıza karşı olan görevlerini yerine getirmeye devam etmesi gereğini teyit etmektedir. Tüm Filistin halkının sığınma noktalarında maruz kaldığı bireysel ve toplu cezaların kaldırılması, iyi bir yaşam ve güvenlik sağlanması ve sivil haklarına kavuşması için çağrıda bulunuyor.

Sonuç olarak, Genel Kurul Filistin halkına yurtdışındaki Filistinlilerin enerjilerini ve potansiyellerini harekete geçirmeye, halkımızın ilkelerini korumaya, haklarını savunmaya, temsilci kurumlarını yeniden inşa etmeye ve halkı en geniş ulusal birliğe kavuşturacağına söz verdi. Komisyon esirlerimizi, yaralılarımızı, şehitlerimizi ve kahramanlarımızı selamlayarak, halkımıza özgürlüklerini ve eve dönme haklarını geri almak için mücadelenin devam edeceğinin sözünü veriyor. Genel Kurul, yurtdışında yaşayan tüm Filistinlileri halk konferansına katılmaya ve Filistinlilerin haklarına hizmet için mümkün olan tüm çabalara katkıda bulunmaya çağırmaktadır.
 

Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı
Genel Kurulu